Wilminkfestival

Achtergrond en ontstaansgeschiedenis


Dichter/schrijver Willem Wilmink (1936-2003) zal de geschiedenis ingaan als de oosterling met zijn mooie en eenvoudige taalgebruik, de man die aangrijpend schreef voor grote en kleine mensen en wiens omvangrijke oeuvre zowel heimwee en nostalgie als grote maatschappelijke betrokkenheid ademde. Hoewel hij geruime tijd in Amsterdam studeerde en doceerde was en bleef hij een Tukker, iemand die liefst – letterlijk – dicht bij huis bleef.

Wilmink kwam op voor de zwakken in de samenleving. Zijn gedichten, essays, liedjes en proza leven vijf jaar na zijn overleden nog onverminderd voort en hebben aan hedendaagse betekenis niets aan kracht ingeboet. Overijsselaar Willem Wilmink heeft grote betekenis gehad voor de kunst- en taalgeschiedenis van Nederland. Dat is de belangrijkste drijfveer voor het opzetten van een manifestatie die wordt voorbereid door de Stichting Willem Wilmink Festival.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van dit festival zijn Bert de Haan, Han Oude Vrielink, en Dolf Ruesink (De Twentsche Courant Tubantia). Ten behoeve van de organisatie van het festival is de Stichting Willem Wilmink Festival opgericht. Het bestuur van de 1e editie van het festival is gevormd door Rein Kroes (voorzitter), Trudie Lucardie (secretaris), Clemens Mos (penningmeester), Simone Kratz en Frank Deiman (programma ontwikkeling). De initiatiefnemers fungeren samen met de erve Wilmink en Marcel Wendrich (Enschede Promotie) als adviesraad van de stichting

Het festival wordt mede ondersteund door een comité van aanbeveling, dat wordt gevormd door: Geert Jansen (Commissaris der Koningin Overijssel) Peter den Oudsten (burgemeester Enschede) Henk Jan Meijer (burgemeester Zwolle) Ferdinand Fransen (voormalig directeur Arke Reizen Bram Hulshof (oud-voorzitter KvK Oost Nederland) Hennie ten Hag (Ten Hag Makelaars) Wilma van Ingen (algemeen directeur KvK Oost Nederland) Henk Kesler (algemeen directeur KNVB) Anne van der Meiden (communicatiedeskundige) Herman Finkers Herman van Veen Edwin Rutten Jan Cremer.